PEŁNY DOSTĘP

Platforma Edukacyjna RODO

Dokumentacja RODO + Kursy

Otrzymujesz roczny dostęp do praktycznych materiałów, które pomogą w łatwy sposób wdrożyć i utrzymać zgodność z RODO.
Uzupełnisz swoją wiedzę o autorskie kursy zakończone certyfikatem SAFETYon.

Serdecznie zapraszamy!
Jacek Andrzejewski i Piotr Sowa

690,00

(w tym 23% VAT)
Roczny dostęp

Dlaczego warto?

Dokumentacja przygotowana przez praktyków to oszczędność czasu i pieniędzy. Kursy pomogą Ci przyswoić niezbędną wiedzę.

Dokumentacja RODO

Wzory dokumentów przygotowane przez praktyków, pisane prostym językiem, aby spełniły swoje zadanie. Pełną listę wzorów znajdziesz poniżej. Systematycznie dodajemy nowe.

Podcasty i nie tylko

Na Platformie Edukacyjnej znajdziesz także materiały dodatkowe, takie jak podcasty w których poruszamy tematy związane z RODO i bezpieczeństwem danych. Chętnie dzielimy się doświadczeniem ze zrealizowanych wdrożeń. Zdobywasz w przystępnej formie przydatne know-how.

KURSY online

Kursy online podzielone na krótkie lekcje prowadzone w lekkim stylu,, pomogą zrozumieć podstawowe zagadnienia RODO, uniknąć błędów, oraz zdobywać kompetencje niezbędne w codziennej pracy.

I co jeszcze?

To nie koniec! Platforma jest projektem rozwijającym się. Produkujemy obecnie nowe kursy. Na podstawie wybranych z pośród nadesłanych sugestii przygotowujemy nowe materiały.

Co dokładnie otrzymujesz?

Poniżej możesz zobaczyć listę materiałów, które z chwilą realizacji zamówienia są do Twojej dyspozycji. Znajdziesz tutaj wyselekcjonowane i przydatne wzory i arkusze, często niedostępne w innych serwisach. Możesz je wykorzystać w swojej organizacji. Potrzebujesz czegoś innego napisz do nas!
}

PODSTAWOWE

Do szybkiego wdrożenia w większości organizacji

 • Wewnętrzna Polityka Bezpieczeństwa Danych
 • Ewidencja osób upoważnionych
 • Wzór deklaracji poufności
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
 • Zestaw klauzul informacyjnych: dla Kontrahentów, dla Klientów, dla reprezentantów Kontrahentów i Klientów, dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, dla osób będących potencjalnymi kontrahentami/klientami, dla osób korespondujących, dla kandydatów do pracy, dla osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie www, dla osób objętych monitoringiem wizyjnym, dla pracowników, dla klientów sklepu internetowego, dla osób wpisywanych na listę obecności (portiernia), Klauzula do stopki e-mail, dla odbiorców newslettera.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych (uzupełniony o kilka prostych procesów) 
 • Procedura obsługi naruszeń
 • Procedura bezpiecznego niszczenia dokumentacji
 • Procedura obsługi wniosków podmiotów danych
 • Procedura realizacji i nadawania upoważnień
 • Procedura retencji danych
 • Procedura użytkowania urządzeń i aplikacji IT
 • Procedura wyboru podmiotu przetwarzającego
 • Regulamin stosowania monitoringu wizyjnego
 • Rejestr podmiotów przetwarzających
 • Rejestr środków organizacyjnych
 • Rejestr środków technicznych
 • Rejestr wniosków podmiotów danych

To nie koniec…

Wdrożenie RODO to proces, który nie kończy się na jednorazowym wdrożeniu dokumentów, ale wymaga kontynuacji i rozwoju. W oparciu o naszą bazę dokumentacji RODO możesz stopniowo rozwijać poziom wdrożenia w swojej organizacji. 

ZAAWANSOWANE

Pomocne materiały do minimalizacji ryzyka

 • Rejestr Czynności przetwarzania danych osobowych rozbudowany o elementy oceny skutków – uzupełniony o 50 przykładowych procesów
 • Instrukcja pracy na stanowisku przetwarzania danych osobowych (szczegółowe zasady pracy z danymi), a w niej:
  • Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT
  • Polityka haseł
  • Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy
  • Ogólne zasady korzystania z oprogramowania
  • Zasady korzystania z Internetu
  • Zasady korzystania z poczty elektronicznej
  • Zasady ograniczenia przepływu danych osobowych
  • Postępowanie z elektronicznymi nośnikami zawierającymi dane osobowe
  • Zasady wynoszenia nośników danych poza firmę
  • Zabezpieczenie dokumentacji papierowej
  • Zasady korzystania z urządzeń mobilnych
  • Zasady korzystania z ochrony antywirusowej
  • Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych
  • Omówienie obowiązku zachowania danych w poufności
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych z podziałem na zakres danych
 • Polityka Ochrony Danych (rozszerzona)
 • Procedura obsługi wniosków podmiotów danych (rozszerzona)
 • Plan ciągłości działania (serwer)
 • Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika
 • Wzór zgody na śledzenie GPS w samochodzie firmowym (po godzinach pracy)
 • Procedura Tworzenia kopii zapasowych + wzór harmonogramu
 • Polityka kluczy
 • Regulamin urządzeń przenośnych (laptopów)
 • Wzór umowy powierzenia
 • Informacje o formach monitoringu w zakładzie pracy (załącznik do regulaminu pracy)
 • Kwestionariusz osobowy z klauzulą informacyjną 
 • Klauzule zgody na marketing drogą elektroniczną
 • Arkusz analizy ryzyka dla bezpieczeństwa danych
 • Arkusz analizy ryzyka naruszenia praw i wolności
 • Arkusz analizy ryzyka bezpieczeństwa i naruszenia praw i wolności – wersja uproszczona
 • Wzór testu równowagi dla danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • RODO Szkolenie podstawowe prezentacja Power Point
 • Ewidencja osób upoważnionych i przeszkolonych
 • Ewidencja zgód pracowników
 • Rejestr incydentów wersja rozszerzona
 • Ewidencja umów
 • Rejestr pomieszczeń
 • Rejestr urządzeń IT
 • Checklista do weryfikacja umowy powierzenia
 • Wzór oceny skutków
 • Wzór prostego testu (2 z 9) czy zachodzi przesłanka przeprowadzenia oceny skutków.

Korzystne propozycja dla biznesu

Wykupując roczny dostęp do Platformy Edukacyjnej otrzymujesz konkretne materiały do wdrożenia RODO. Dzięki temu wdrożysz RODO bez konieczności opłacania specjalisty.  W jednej kwocie otrzymujesz pełen dostęp do zasobów, które stale powiększamy. 

Roczny dostęp do platformy edukacyjnej 

Redakcja projektu

Jacek Andrzejewski

Doradca wdrożeniowy

+48 507 670 595

Pomoże sprawnie zrealizować postawione cele wdrożeniowe.

Piotr Sowa

Audytor, analityk i trener

+48 507 670 595

Dogłębnie przeanalizuje problem i pomoże znaleźć rozwiązanie.

Posiada kompetencje Audytora Wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017. Aktualnie pełni funkcję Inspektora ochrony danych w dużych organizacjach, charakteryzujących się strukturą rozproszoną. Jest także audytorem oraz doradcą z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Tworzy systemy ochrony danych osobowych i poufności informacji dostosowane do działalności biznesowej przedsiębiorstwa mając na względzie zachowanie systemu ciągłości działania.

Audytor, analityk i trener. Doradza w zakresie zarządzania ryzykiem w podmiotach z sektora biznesowego. Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017. Doświadczenie uzyskał pracując jak audytor w obszarze ochrony danych a także w zakresie optymalizacji procesów i compliance. Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilku branżach. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, audytach, ocenie ryzyka, zapobieganiu incydentom oraz utrzymaniu zgodności z prawem.

To się opłaca!

Pełny dostęp